Panaceo Klub Slovenije

Klub PANACEO

Video klip

Video PANACEO

Izkušnje bolnikov

Izdelki PANACEO so pomagali že mnogim.

Več >>
Panaceo

Reference

Proizvodnja PANACEO proizvodov temelji na znanstvenih raziskavah zeolita, ki so garancija za upravičenost uporabe in učinkovitosti PANACEO proizvodov.
V nadaljevanju je popis nekaterih najpomembnejših znanstvenih raziskav in dokazov o medicinskih lastnostih zeolita. Še več pa jih najdete na internetni strani PubMed, če vpišete zeolite.

Detoksikacijske lastnosti:

Naravni zeolit odstranjuje katione težkih kovin – E. Erdem in sod., Journal of colloid and interface science 280 (2004) 309-314
Zeolit odstranjuje težke kovine – Toxicological Enviromental Chemistry Vol 51. (1995) 21
Simultano odstranjevanje kovin Cu2, Fe3, Cr3 z anioni SO2 HPO2 s pomočjo klinoptilolita – V. J. Inglezakis in sod., Department of Chemical Engineering, Athens, Greece, Micropor. Macropor. 61 (2003) 167-171
Učinki selektivnosti ionske izmenjave zeolita – M. Kuronen in sod., Lab of Radiochem University of Helsinki, Finland, PCCP (2000) 2655-2659
Uporaba naravnega zeolita pri odstranjevanju živega srebra – A. Chojanacki in sod., Minerals Engineering 17 (2004) 933-937
Klinoptilolit in Alfisol vežeta svinec (II) – ravnotežje kationov in pH učinek – A. Ponizovsky, C. Tsadilas, Institute of Physical, Chem. and Biol Russian Academy of Sciences, Moscow,
Russia, Depart of Civil and Environ Engin University of Delaware, Newark, USA, Institute of Soli Classify, Larissa, Greece, Elsevier Science BV, Geoderma vol. 115, 3-4, 2003, 303-12
Uporaba klinoptilolita pri odstranjevanju cinka in svinca – Orali Nihan, Department of Environmental Engineering, Middle East Technical University, Turkey 2006
Sposobnost klinoptilolita, da adsorbira ione težkih kovin – Wolfener Analitik GmbH, Bitterfeld; Nemčija
Uporaba zeolita pomembno zmanjšuje kancerogene snovi v cigaretnem dimu – Meier MW in sod., Micropor Mesopor Mater 33, 1999, 307-310
Učinki zeolita na dekontaminacijo radio-cezija in radio-stroncija – Zeolites (1997) Vol 18 : 218
Zeolit kot zaščitni polimer pred ultravijoličnim sevanjem – Kanebo Ltd Jp (1986) Vol 61
Ionska izmenjava, ravnotežje in strukturne spremembe – uporaba klinoptilolita pri obsevanju z beta in gama žarki – monovalentni kationi – D. Moreatis in sod., Department of Mineral resources Engineering Technical University of Crete, Greece, American Mineralogist, vol. 92 (2007) 1714-1730
Študija o delovanju ALCOSORBA (zeolit) na koncentracijo alkohola v krvi – dr J. Schweiger, Oddelek za medicino glavnega policijskega urada Villach, Pharmacos Arzneimittel GmbH in Panaceo IAMP GmbH (2003)

Antikancerogene lastnosti

Imunostimulacijski učinki naravnega klinoptilolita in njegove antikancerogene in antimetastatske sposobnosti – K. Pavelić in sod., Ruđer Bošković Institute, Molecutec Corporation
Segovia Goleta, Ca USA, Springer-Verlag 2001, Journal of Cancer Research and Clinical Oncology
Naravni zeolit klinoptilolit: novo podporno sredstvo pri antikancerogeni terapiji – K. Pavelić in sod., Ruđer Bošković Institute, J Mol Med (2001)
Zeolit – zdravilo za epitelne celice raka – H. Kaufman, US Patent 6288045, Life link Pharmaceutical Oncology, (2000)
Antikancerogeni in antioksidantni učinki mikroniziranega zeolita klinoptilolita – Žarković Neven in sod., Ruđer Bošković Institute
In vitro in In vivo učinki naravnega klinoptilolita na maligne tumorje – M. Poljak- Blaži in sod., Ruđer Bošković Institute 13th International Zeolite Conference, Montpellier, France, 8-13 (2001) Vol 135, p 374
Učinki naravnega klinoptilolita na serotonergnične receptorje v možganih miši s karcinomom dojke – Muck-Seler in sod., Life Sci. 2003, 73(16) 2059-69
Učinki klinoptilolita na nosilce celice in posledični učinki na tumorske celice in vitro – Masa Katic in sod., R. Bošković Institute
Učinek tribomehanično aktiviranega zeolita na totalni antioksidativni status pri bolnikih z malignimi obolenji Avtorji dr. S. Ivković in D. Žabčić.
Antioksidativna terapija: nano-tehnološki proizvod TMA zeolit zmanjša oksidativni stres pri bolnikih s karcinomom in diabetesom- S. Ivković in sod., Megamin GmbH Berlin,
Nemčija, Medigence LLC, USA, Free Radical Biology and Medicine, vol. 33, 2002, San Antonio, TX, USA
Učinki tribomehanično aktiviranega zeolita na totalni antioksidativni status pri zdravih osebah in bolnikih z malignimi obolenji – S. Ivković in sod., Megamin International Villach,
Austria, Free Radical Biology and Medicine, vol. 33, 2002, Rene Descartes University, Paris, France

Antioksidativne in imunološke lastnosti

Antioksidativni in Imunostimulacijski učinki naravnega klinoptilolita in vivo – K. Pavelić in sod., Ruđer Bošković Institute, Medicinski fakultet – KBC ‚‘Zagreb‘‘ Inštitut za patologijo,
Molecutec Corporation, Segovia, Goleta CA USA
Antioksidativni učinki aktiviranega vulkanskega minerala zeolita na oksidativni status – prim dr Wolfgang Toma i sur., Privatna klinika Villach, (2001) – klinična raziskava
Študija o antioksidativnem delovanju Panaceo – dr. P. M. Abuja, red. prof. Inštitut za biofiziko in rentgenska sevanja, Graz, (2003)
Učinki tribomehanično aktiviranega zeolita na oksidativni in antioksidativni status – M. Čolić, Vice President Molecular technologies Segovia, Goleta, Santa Barbara, CA USA
Klinične raziskave – FRAS test dokazuje antioksidativno delovanje PANACEO – prim dr Wolfgang Toma in sod., Privatna klinika Villach, (2003)
Vpliv zeolita na imunizacijo – Int. J. Zoonoses (1981) Vol. 891

Antivirusne lastnosti

Antivirusne lastnosti klinoptilolita – Magdalena Grce in Krešimir Pavelić, Ruđer Bošković Institute, Microp Mesop Mater 79 (2005) 165-169

Hematološki učinki

Učinki zeolita klinoptilolita na kemijo seruma in hematopoezo pri miših – Martin-Kleiner in sod., R. Bošković Institut, Klinična bolnica Merkur, Inštitut klinične kemije, Klinični Inštitut za lab. diagnostiko Klinične bolnice Zagreb, Food and chemical toxicology (2001) vol. 39, 717-727
Učinek zeolita (QUIKCLOTTM) na zaustavljanje krvavitve pri podganah in mehanizem delovanja zeolita na kri in vitro – R. Bonegio, R. Fuhro in sod., Vojno-pomorski laboratorij za
preiskovanje krvi, Bostonska medicinska univerza, BOSTON, MA (2006)
Klinoptilolit zeolit kot zaščita proti anemiji izzvani s kadmijem pri svinjah – Pond WG, Yen JT, Proc Soc Exp Biol Med 1983, 173 (3) 332-7
Silikati inducirajo smrt celic limfocitov periferne krvi pri človeku in vitro – Aikoh T in sod., Int J Oncol 12 1355-1359

Antibakterijski učinki

Antibakterijski učinki zeolita – J. Clinic DENT (1998) Vol 9 : 94
Zeolit inhibira Candido Albicans, uporaba v stomatologiji – J. Oral rehabil (1997) Vol 24: 350
Zeolit inhibira Salmonelo typhimurium – Bioresource technology (1995) Vol 53.1.

Sladkorna bolezen

Vpliv zeolita na diabetes – Zeolite Vol 19 471997 in Diabetes (1988) Vol 37 930
Vloga zeolita pri zaščiti bolnikov z diabetesom – Diabetes (1985) Vol 34 197
Raziskovanje in oblikovanje načela FZ zeolita – adsorbent glukoze A – B. Conception Rosabal in sod., Zeolites 19, 47-50, 1997

Osteoporoza in celjenje kosti

Delovanje zeolita na kostno strukturo – J Bone Miner. Res (1992) Vol 7: 1281
Zeolit A povečuje proliferacijo, diferenciacijo in transformacijo beta produkcije faktorja rasti osteoblastnih celic pri odraslem človeku, in vitro – Keeting in sod., J Bone and Miner
Res (1992) 7(11):1281-1289.
Zeolit in pomanjkanje kalcija v histomorfometriji golenske kosti podgan – Firling C. E., Evans G. L in sod., Univ. Minnesota, Dep. Biology and Dep. Anatomy Cell Biology, Duluth, Journal of Bone and Mineral Research (1996) vol. 11, 254-263

Koža, rane, opekline, krvavitve

Zunanja aplikacija na ranah – PNAS (1999) Vol 96:3463
Uporaba zeolita pri opeklinah in zaustavljanje krvavitev – John McManus in sod., US Army, Inštitut za kirurške raziskave, Texas, Prehospital Emergency Care, Volume 11, (2007) 67 – 71
Uporaba naravnega zeolita pri zdravljenju opeklin pri psih – Lj. Bedrenica in sod., Veterinarska fakulteta Univerze Zagreb in Inštitut R. Bošković, Tierarztl Umschau 58, (2003) 78-87
Zeolit v dermatologiji in kozmetiki – Prof dr Krešimir Pavelić, prof dr Stephan Schimpf

Nevrodegenerativna obolenja

Alumosilikat zeolit in starostna pozabljivost pri Alzheimerjevi bolesti – Candy JM in sod., Lancet (1986) 1:354-356.
Zeolit kot metoda razgradnje pesticidov – Tim University Of Maine USA, 2000, November 29. in Povezava med pesticidi in Parkinsonovo boleznijo – analiza družinske študije – Dana B Hancock, Eden R Martin in sod., BioMed Central/BMC Neurology USA, 2008, March 29.
Avtizem in motnje obnašanja pri otrocih – zapis konference z dr. Procuikom, 2006, USA
Klinična študija o evaluaciji uporabe zeolita pri zdravljenju avtizma – Dr. Seshagiri Rao, Plano, Texas in Dr. Stephanie Cave Baton rouge, Louisiana USA (2006)

Prebava in diareja

Zeolit stimulira prebavni sistem pri psih – J. Magn Imaging (1995) Vol 5 499
Enterex – zdravilo za diarejo in poškodbe sluznice želodca, baziran na naravnem klinoptilolitu – G. Rodriguez-Fuentes, M. Marrios, A. Iraizoz, I, Perdomo, B. Cedre. Microporus mesoporous (1998) Vol 23 : 247
Učinki zeolita pri eksperimentalno inducirani metabolitični acidozi pri ovcah – Vet Med (Praga) 1983 28 (11), 679-86

Urologija

Anti-bakterijski zeolitni balon-kateter in njegov vpliv na kontrolo infekcije urinarnega trakta – Uchida T, Maru N in sod., Department of Urology, Kitasato University School of Medicine, Hinyokika Kiyo 1992 Aug 38(8) 973-8
Potencial mikroniziranega kapsuliranega zeolita kot oralnega adsorbenta za odstranjevanje uree pri uremiji – Cattaneo MV, Chang TM, Artificial Cells and Organs Research Centre, McGill University, Montreal, Quebec, Kanada, ASAIO Trans 1991, Apr-Jun 37 (2) 80-7

Stomatologija

Pilotna študija o učinkih zeolita na formacije plakov – Morishita M, Miyagi M. i sur., Department of Preventive Dentistry, Hiroshima University School of Dentistry, Japan, J Clin Dent
1998, 9 (94-6)
Učinki zeolita na rast Candide albicans v kremah za vzdrževanje tkiva – Nikawa H, Yamamoto T i sur., Department of Prosthetic Dentistry; Hiroshima University School of Dentistry, Minami-Ku Japan; J Oral Rehab 1997 May 24 (5) 350-7

Kozmetična uporaba

Zn2+ v izmenjavi s klinoptilolitom – bogatim mineralom, aktivno deluje kot antibiotik v aktualni terapiji proti aknam – M.C. Bonferoni in sod., Dipartimento di Chimica Farmaceutica,
Universita di Pavia, Viale Taramelli 12, 27100 Pavia, Italy, Clay Science, Volume 36 (2007) 95-102
Zeolit v dermatologiji in kozmetiki – Prof dr Krešimir Pavelić, prof dr Stephan Schimpf

Ostalo

Učinki vključevanja naravnega zeolita klinoptilolita v prehrano na koncentracijo določenih vitaminov, makro elementov in elementov v sledovih v krvi, jetrih in ledvicah – D.S.
Papaioannou in sod., Clinic of Prod Anima Med, Lab of Clin Diag. and Clin Path etc, Aristotle University of Thessaloniki, Macedonia, Greece
Medicinske aplikacije zeolita – Handbook of Zeolite Science and Technology, Dekker reprint Program, K. Pavelić in M.Hadžija, Ruđer Bošković Institute, Croatia, Marcel Dekker Inc, New York.
Naravna celična obramba – znanstveno raziskovalna monografija o zeolitu – Rick J. Deitsch, USA, copyright 2005
Biomedicinska uporaba zeolita – K. Pavelić in sod., Ruđer Bošković Institute, 13th International Zeolite Conference, Montpellier, France, 8-13 (2001) Vol 135,p 170
Učinki vključevanja naravnega zeolita klinoptilolita v prehrano na koncentracijo določenih vitaminov, makro elementov in elementov v sledovih v krvi, jetrih in ledvicah – D.S. Papaioannou in sod., Clinic of Prod Anima Med, Lab of Clin Diag. and Clin Path etc, Aristotle University of Thessaloniki, Macedonia, Greece

Izdelava spletne strani